Vad var det som var så roligt? : En studie om kvinnor inom stand up- komedi

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka hur stand up - komedi beskrivs, görs och förstås ur kvinnliga komikers perspektiv. Utifrån kulturantropologiska, kommunikationsteoretiska och genusteoretiska perspektiv söker uppsatsen ta reda på vad som kommuniceras med ett stand up- framträdande, om tankar kring hur det är att utöva stand up som kvinna och om det finns en egen ”kvinnlig humor”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)