Flödesstyrt ärendehanteringssystem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen i Skellefteå

Författare: Lena Jonsson; Mari Nilsson; [2002]

Nyckelord: PHP; HTML; Webbapplikation; Databas; C ; Javascript;

Sammanfattning: Denna rapport beskriver vårt examensarbete som ingår som en del i
Dataingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet.

Uppgiften har varit att utveckla ett webbaserat och flödesstyrt
ärendehanteringssystem och är utfört åt Data Ductus AB i Skellefteå. Detta
system kommer att ingå som en del i företagets supportorganisation.

På marknaden finns många system för detta ändamål, men dessa kräver ofta att
organisationen är anpassad därefter, medan tanken med denna utveckling är
att systemet skall anpassas efter organisationen och arbetssättet på
företaget.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)