Låt ligisterna skaka galler – En kritisk granskning av påföljdssystemets           utformning vid hantering av ungdomsbrottslighet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)