”Vad Gud har gjort rent skall inte du göra orent.” : Inkluderingen av hedningarna i den tidiga Jesusrörelsen En studie av Apg 10:1–48

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

Sammanfattning: Litterär och historisk studie av Apostlagärningarna 10:1-48 som försöker svara på frågeställningarna: Hur presenterar Apg 10:1–48 inkluderingen av hedningar i den tidiga judiska Jesusrörelsen? Vilka problem övervinns och vilka aktörer driver igenom förändringen? Uppstatsen studerar både perikopen i sitt historiska sammanhang och genom att studera narrativet. För att närma sig texten och se vilka bibliska motiv det finns för att möjliggöra den etiskt pluralistiska religion kristendomen är idag. Uppsatsen studerar litteratur historiska länkar, judiska renhetsföreskrifter, geografiska platser för perikopen, de olika karaktärerna och narrativets struktur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)