E=(motion)2 : Mellan rörelse och dans

Detta är en Magister-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Sammanfattning:

Mainstream contemporary phenomenology understands the phenomenology of movement and dance through ”the lived body” of Merleau-Ponty. This paper rather suggests a phenomenology of movement and dance based on an understanding through ”the danced body” with ability to meta-feeling. It is here argued that we need to use a phenomenology of dance to understand the phenomenon of movement whatsoever. Three dimensions of our bodily dance experience are described: “the body’s centre”, “the danced body” and “the room of the dancer”. A discriminating distinction between eight types of movement experiences is proposed. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)