Digitala medier som marknadsföringsstrategi : för modeföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Syftet med studien är att ta reda på hur och på vilka sätt modeföretag kan marknadsföra sig via digitala medier för att skapa närmare kontakt och påverka kundernas köpbeteende. Undersökningen är baserad på en kvalitativ metod i form av sex intervjuer. Intervjuerna bygger på fyra huvudgrupper i processen av användandet av digitala medier. Respondenterna som medverkat i intervjuerna är alla på något sätt aktiva eller har kunskap inom digitala medier. Studien visar på en problematisering om huruvida utvecklingen av digitala medier påverkar modeföretag eller inte. Samhällets digitalisering innebär både negativa och positiva effekter för modeföretagen. De positiva effekterna inkluderar bland annat möjligheten för modeföretag att ha en snabb kommunikation med kunderna, samt att det går oerhört snabbt att nå ut med budskap till omvärlden. Baksidan av detta är att även negativa budskap sprids lika fort, samt att kunden ställer högre krav på att modeföretag ska vara kontaktbara dygnet runt. Resultatet av studien är att digitala medier är en otrolig tillgång för modeföretag, framförallt gällande kommunikation med kunder och marknadsföring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)