Lättmonterad hylla

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Författare: Linnea Blomqvist; Jenny Sjöstrand; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta projekt var ett kandidatexamensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Syftet med projektet var att utforma en hylla som är enkel att montera, sätta upp och demontera, utan att på något sätt skada väggen i en nisch. Målet var att hyllan skulle kunna bära mindre tunga föremål i olika rumsmiljöer. En nisch definierades som ett avstånd mellan två parallella väggar som är relativt litet. Uppdragsgivaren till projektet var det svenska företaget Empire Sweden AB som är distributörer av hem och hushållsprodukter, samt marknadsför de sitt eget varumärke C3 Scandinavian Lifestyle. I projektet följdes produktutvecklingsprocessen (Ullman, 2010). I den inledande researchen definierades den rådande målgruppen till produkten utefter projektbeskrivningen. Dessa är de personer i behov av en hylla, men som inte vill, kan, orkar eller får göra permanenta märken i väggarna. I början genomgick produktens upptäckningsfas där områden för vidare studier och två delsystem för produkten definierades. Produktens områden definierades sedan ytterligare och research sammanställdes. Därefter utförde gruppen en idégenereringsfas där konceptuell design för tre koncept för de respektive två delsystemet formulerades. Dessa delsystem var den utspännande mekanismen samt det längdanpassningsbara hyllplanet. Dessa sammanfördes till tre koncept och en produktutvecklingsfas skedde för dessa, där detaljer och konstruktionslösningar framställdes. Koncepten utvärderades sedan mot varandra och ett slutgiltigt koncept valdes. Detta koncept utvecklades i sin tur till slutprodukten som sedan dimensionerades och utvecklades i större detalj. Hyllan som utvecklades benämnd FreeClimb byggde på att hyllans längd justerades med hjälp av en teleskopsmekanism. Konceptet bestod av totalt tre rektangulära ihåliga profiler av aluminium, två yttre delar och en inre del utan övre tak som fungerade som en förlängningsdel och förvaringslåda. Denna del hade två spår som ytterdelarna gled på och den låstes fast i ytterdelarna med skruv och bult. Produktens utspänningsmekanism byggde på en fjädrande konstruktion som tryckte ut totalt fyra plattor med friktionsmaterial i varje hörn på hyllan. Materialet på dessa var i PVC. Hyllplanet var av trä eller spånskiva med melaminfolie som kunde separeras från de resterande delarna och hölls på plats med vinkeljärn i varje hörn på ytterdelarna. Utöver de kraven som uppfylldes, erbjöd produkten egenskaper som överstiger användarens förväntningar av vad en hylla är.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)