Hur motiveras arbetsmarknadens generationer via distansarbete? : En kvalitativ studie om generation X, Y och Z:s inre och yttre motivation via distansarbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Anna Winblad Von Walter; Nora Holmbom; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)