Vad påverkar konsumenters val och gör en livsmedelsprodukt attraktiv? : en studie om livsmedelsval i Nya Zeeland

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka människors inställning till livsmedel de köper och var och hur de är producerade. Fokus var främst på ekologiska livsmedel, samt vad som motiverade konsumenterna i studien till ett visst köpbeslut. Studien var gjord på en grupp Nyazeeländska konsumenter våren 2014 med hjälp av en enkät som skickades ut elektroniskt. Konsumenterna i studien är inte beredda på att kompromissa för mycket på andra faktorer för att köpa ekologiska produkter. Smak är en viktig faktor såsom både pris och kvalité och hälsa. Även om man är villig att betala extra för ekologiska produkter visar det sig att en majoritet av respondenterna endast köper ekologiska produkter en gång i veckan eller mer sällan. Ekologiskt är inte ansett att vara mer viktigt än personlig hälsa eller till exempel att en vara är fri från palmolja. Det som även var tydligt i min studie var att det var mycket viktigare att livsmedlen var producerade i Nya Zeeland än att de var ekologiskt producerade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)