Luis Buñuel - Drömmar om frihet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar regissören Luis Buñuels liv och verk. Fokus ligger på att analysera hans drömvärld utifrån fem av hans filmer. Uppsatsen kommer även innefatta Buñuels uppväxt, hans roll inom surrealismen och andra viktiga teman.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)