Green City Branding – How people respond to the built environment

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Peter Olsson; [2020-06-23]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Marketing and Consumption

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)