Förbättring av elsystemet på en bilsimulator

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

Författare: Magnus Karlsson; [2007]

Nyckelord: VR-labbet; Simulator; SCSI; Flexidrive II; Kopplingsschema;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver hur en förbättring av ett elektroniksystem i en bilsimulator gjordes. Några signaler som behövs för vanlig körning var redan anslutet till simulatorn. Syftet med detta projekt var att göra det lättare att göra ändringar i både hårdvara och mjukvara i framtiden men även vara en hjälp om det skulle uppstå problem. Fler knappar och spakar till simulatorn har anslutits för att den på så sätt ska bli mer flexibel vid val av olika funktioner vid en simulering. Kopplingsschema behövdes för att enkelt förklara hur allt är uppkopplat. Många funktioner behövs för att få in signaler till simulatormjukvaran och de var i utgångsläget utspridda på olika ställen. Om ett fel skulle uppstå är det mycket lättare att ha allt på ett ställe och det ger dessutom ett mer professionellt intryck. Därför samlades de flesta elektriska funktioner på en plexiglasskiva i motorrummet.

Först kommer kraven och lite bakgrundsinformation att tas upp. Därefter tas lösningarna på problemen upp. Slutligen kommer en diskussion och förslag på ytterligare förbättringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)