Parkslide : - från främmande invasiv växt till samhällelig resurs?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Sammanfattning: Parkslide är en främmande invasiv växt som ohämmat sprider sig på bekostnad av närliggande vegetation och den biologiska mångfalden. Genom att undersöka möjligheten att ta vara på Parkslides egenskaper och skapa någonting användbart för vårt samhälle, utan negativ påverkan på människa, djur och framtid, så kan det i sin tur skapa en möjlighet för en hållbar utveckling. Ett annat sätt att se på befintligt råmaterial, som en del i en cirkulär ekonomi. Rapporten diskuterar resurs och värde med intention att minska användandet av nya material och byta ut dessa till mer hållbara lösningar.Genom faktainsamling och en materialdriven designprocess utforskas Parkslide som material, vilket resulterar i materialprover som öppnar upp möjligheterna för framtida marknader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)