Sakrättsligt misstroende Ställföreträdarskap och rådighetsavskärande

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Linda Säterö; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Ingen resumé lämnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)