ATT HANDLA MED HÄNSYN - En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av ICAs reklamfilmer under covid-19 pandemin.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida reklaminnehåll har ändrats under pandemin och i så fall hur pandemin presenteras i reklaminnehåll.Teori: Studiens teoretiska ramverk består av Taylor’s six segment message strategywheel och bildsemiotiken.Metod: Kvantitativ metod i kombination med kvalitativ innehållsanalys.Material: Studien har analyserat reklamfilmer från ICAs reklamkampanj ICA-butikensända i TV mellan februari 2020 och januari 2021.Resultat: Studiens resultat visade att pandemin presenterades i 4 av 41 reklamfilmer.Pandemin presenterades endast implicit; ord som corona, covid-19 ellerpandemin nämns ej. Reklaminnehållet var övervägande transformativt. Dereklamfilmer som presenterar pandemin syftar i huvudsak på att presentera de följder pandemin haft för organisationens kunder snarare än om information om krisen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)