Dom, våran, igentligen och tråkit : Talspråkliga inslag i elevtexter 

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Författare: Peter Svensson; [2014]

Nyckelord: Talspråklighet; talspråklig; elevtext; krönika;

Sammanfattning: I denna studie undersöks talspråkligheter i elevtexter skrivna i samband med nationella proven i svenska för årskurs nio, vid åren 1992 och 2003. Syftet med studien är att genom kvantitativ textanalys baserad på stilistik undersöka hur talspråkliga texterna är och om de senare texterna är mer eller mindre talspråkliga. Materialet består av 22 elevtexter i genren krönika med jämn fördelning mellan de två årtalen och en krönika av Olle Josephson, vilken fungerar som norm (2009). Resultatet visar att elevtexterna ligger nära talspråket och att en svag förskjutning mot starkare talspråklig stil har skett mellan 1992 och 2003. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)