Naturkunskap i förskolan : En undersökning om hur pedagogerna utnyttjar skogen för att väcka barnens intresse för natur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet

Författare: Linda Andreasson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)