MOZARTS OBOEKONSERT
. En studie i uppförandepraxis och interpretation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Mozarts oboekonsert K.314 är ett av de viktigaste standardverken inom oboerepertoaren. I detta arbete försöker författaren, genom att studera den uppförandepraxis som rådde under 1700-talet, att reda ut hur man på ett informerat sätt kan framföra konserten på en modern oboe. Författaren utreder hur man såg på olika aspekter av musiken så som artikulation, ornamentik och improvisation. För att närma mig hur konserten ursprungligen kunde ha låtit undersöker författaren även hur 1700-taltets instrument lät och fungerade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)