En studie i blått : En ombyggnation av startsidan för en idrottsorganisations webbplats

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Sammanfattning: Målet med detta praktiska examensarbete var att ta fram ett färdigt förslag på en ny startsida åt en idrottsorganisation för dess webbplats byggd på WordPress. Detta har åstadkommits genom att ha analyserat den befintliga startsidan samt fyra utomstående idrottsorganisationers webbplatsers startsidor. Analysen resulterade i en Low-Fidelity Wireframe över flödet på den nya startsidan, samt en hårdkodad High-Fidelity Prototyp. Det hela mynnade ut i ett WordPress Child-tema till idrottsorganisationens webbplats befintliga Parent-tema som var väl anpassad efter idrottsorganisationens önskemål och krav, samt byggd med responsivitet i åtanke för att möta den växande skara besökare på mobila enheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)