För att undkomma Guds vrede : En studie om rättsliga processer rörande religionsbrott bland samer och påstådda häxor i Sverige 1668–1687

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)