Swedish Commercial Diplomacy in China. A comparative case study of two Swedish organisations

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Linnea Lundblad; Jakob Obstfelder; [2018-09-20]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)