Lån från dotterföretag till moderbolag : Bedömningen av moderbolagets återbetalningsförmåga vid tillämpningen av det implicita låneförbudet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)