Konstruktion av LED-pulsgenerator för kalibrering av neutronspektrometer vid fusionsreaktorn JET

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

Författare: Nils Heyman; Johan Hillborg; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

En analog krets för att driva en LED har tagits fram. Kretsen är en första prototyp till att kunna kalibrera en neutronspektrometer vid fusionsreaktorn JET. Ljuspulser i storleksordningen en nanosekund med en tillhörande elektrisk referenssignal, båda med en frekvens på 5 kHz har genererats. Tidsskillnaden mellan ljuspulsen och referenssignalen var konstant runt cirka 60 nanosekunder och var oberoende av intensitet. Vidareutveckling av prototypen är nödvändig för användning vid JET. Fjärrstyrning av frekvens och intensitet återstår att integreras i kretsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)