Utveckling av hybrid mobilapplikation för flera plattformar

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Sammanfattning: Marknaden av smarta mobila enheter blir större och större och det kan vara ett bra sätt att nå ut med sin tjänst eller produkt till den breda massan genom att driftsätta en mobilapplikation. De applikationer som kan installeras på de mobila enheterna och som använder sig av enhetsspecifika funktioner kallas native-applikationer och är bundna till en plattform. De kan därför bara användas av de enheter som använder sig av den plattformen. De två största plattformanar är iOS(används av mobila enheter från Apple) och Android(används av en mängd olika enheter varav Samsung, LG och HTC är några av dem). Detta betyder att om målet är att nå ut till flera plattformar måste en separat applikation för varje plattform utvecklas. Det krävs också att utvecklaren/utvecklarna har en viss kunskap om de programmeringsspråk som används för varje plattform. Detta kan bli både tidskrävande och dyrt, speciellt om ett företsg ska anställa utvecklare att utveckla sin app. Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det med hjälp utav Phongap går att utveckla en mobilapplikation som kan distribureras och installeras på flera mobila plattformar genom att använda webbtekniker som CSS, HTML och JavaScript. I denna undersökning ska en mobilapplikation skapas och utvärderas. Det kommer att undersökas om någon speciell hänsyn behöver tas till de olika enheterna med olika egenskaper och funktioner. Användartester kommer dessutom genomföras för att bestämma hur nära en native-känsla denna teknik kan ge. Resultatet visar att Phonegap är ett utmärkt verktyg för åtkomst av enhetsspecifika funktioner och tillsammans med gränsnittsbibliotek som jQuery Mobile kan större delen av de nyare mobila enheterna som finns i dag nås. Analyser om applikationens omfattning kräver ett gränssnittsbibliotek kan dock vara nödvändig att utföra då tillgängliga sådana kan prestera sämre på vissa mobila operativsystem. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)