Att leva i en virtuell värld : En kartläggande litteraturöversikt om unga flickors negativa perspektiv på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)