En omedveten allmänhet : En enkätstudie om allmänhetens uppfattning om informationspåverkan från främmande makter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Elina Melin; Lina Rosenstedt; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)