Polypharmacy and Inappropriate Drug Use among Elderly Patients admitted to a Short-Term Nursing Home in Örebro

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Författare: Martina Aaro; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)