Anknytningsproblematik för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter : förutsättningar för LVU-vård trots vårdnadshavares samtycke till stöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Lina Lindberg; [2015]

Nyckelord: Offentlig rätt; förvaltningsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)