“DET ÄR BARA BRANDSÄSONG, DET ÄR VARMT” - En kvalitativ studie över hur svensk och brittisk morgonpress ramade in skogsbränderna sommaren 2018 i relation till klimatförändringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Analysera och jämföra hur svensk och brittiskmorgonpress ramade in och diskuterade skogsbränderna sommaren 2018 i relation till klimatförändringar, med fokus på de aktörer som är delaktiga i inramningen av skogsbränderna i relation till klimatförändringar.Teori: GestaltningsteorinMetod: Kvalitativ textanalysMaterial: 40 tryckta nyhetsartiklar i morgontidningarna DN och The Guardian som tryckts under tidsperioden första juni 2018 till sista december 2018 och som berör skogsbränderna sommaren 2018 samt diskuterar skogsbränder i relation till klimatförändringar.Resultat: I inramningen av sommarens skogsbränder 2018 i relation till klimatförändringar anammar The Guardian ett globalt perspektiv. Nyhetsartiklarna i DN tenderar att fokusera på regionen där skogsbranden ägt rum. I DN diskuteras skogsbränderna i en nationell svensk politisk kontext, medan The Guardian tenderar diskuterar skogsbränderna i en global politisk kontext. Klimatforskare är mer framträdande i The Guardian än i DN. Vetenskapliga argument för att bemöta politiska utsagor används i båda tidningar. Klimataktivister, icke-statliga organisationer och brandmän är inte delaktiga i inramningen av skogsbränder i relation till klimatförändringar i DN, men kommer till tals i The Guardian.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)