Extern belastning hos elitfotbollsspelare – en litteraturöversikt på kvinnliga spelare. : En studie om total distans i olika hastigheter, acceleration, deceleration samt topphastighet under matchspel inom kvinnlig elitfotboll.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

Sammanfattning: Den kvinnliga fotbollen har aldrig varit lika populär som den är idag och den fortsättergöra framsteg och lockar mer publik, samtidigt som flera tjejer/kvinnor börjar utövasporten. Tidigare forskning är begränsad gällande kvinnliga elitfotbollsspelare, merforskning inom kvinnlig fotboll och dess externa belastning kan hjälpa den kvinnligafotbollens utveckling. Kraven som ställs skiljer sig efter den position spelaren har, denexterna belastningen är en viktig del inom fotbollen. Fotbollen ställer krav på löpningari olika riktningar och i olika hastigheter, inbromsningar samt acceleration. Varjeposition tillämpar olika egenskaper. Syftet var att sammanställa kunskapen gällande denexterna belastningen hos kvinnliga elitfotbollsspelare. En systematisk deskriptivlitteraturöversikt med en systematisk sökning har använts för att besvara studiens syfte.Sökningen gjordes i databaserna Discovery och Pubmed och resulterade i 10vetenskapliga artiklar. En kvalitetsanalys utfördes på artiklarna, med hjälp av SBUmallar bedömdes 10 artiklar med poäng, av dessa 10 fick 4 artiklar 4 poäng, 1 fick 5poäng, 4 fick 6 poäng och 1 fick 7 poäng. Resultatet delades in i 3 teman: total distans iolika hastigheter, acceleration och deceleration samt topphastighet. De förstnämnda ochsistnämnda innebar att det skiljde sig beroende på position medan acceleration ochdeceleration syftade på hur många gånger det sker under en match men även om vilkazoner det sker i. Det ställs olika krav på spelarna beroende på position. De sekvensersom sker under en fotbollsmatch påverkas utifrån den position som spelaren har.Resultatet visade att kvinnliga elitfotbollsspelare har en totaldistans mellan 10–12 kmper match, utför mellan 400–1000 accelerationer och decelerationer och har engenomsnittlig topphastighet på ca 26 km/h. Sammanfattningsvis visar studien att denexterna belastningen som ställs på kvinnliga elitfotbollsspelare handlar om vilkenposition spelaren har. Resultatet ger även möjligheten för tränare att förbereda spelarnabättre inför match genom att anpassa träningsupplägget

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)