Förmögenhetsrättslig bundenhet vid fastighetsreglering : några tankar om avtalsfrihet i en fastighetsbildningsrättslig kontext

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)