Gatufestivalen, entreprenören och festivalentreprenören : en jämförelse mellan den traditionella entreprenörskapsprocessen och uppstarten av gatufestivaler

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Författare: Cecilia Stenling; Lina Reinholdt; [2007]

Nyckelord: entreprenörskap;

Sammanfattning:

De flesta besöker ett evenemang någon gång emellanåt, det kan innebära ett trevligt avbrott i

vardagen. Evenemang har också en potential att skapa en rad positiva effekter på

arrangörsorten, till exempel genom ökad turism. Många evenemang tycks ha karaktären av

”traditionella företag”, men stämmer denna bild överens med verkligheten? Är initiativtagare

till gatufestivaler entreprenörer?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)