Degeneration av varumärken : Kan ett varumärke bli för berömt?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

Kan egentligen ett varumärke bli för berömt? Så pass berömt att det förlorar sin varumärkesrättsliga ensamrätt? Varumärket spelar en allt större roll i ekonomin och i samhället. Företagen vill ständigt nå konkurrensfördelar genom att försöka säkerställa en marknadsposition med väl ansedda och berömda varumärken. Varumärkesrätten har anpassat sig efter denna ordning genom att utvidga skyddet för kända varumärken. Samtidigt är det nästan uteslutande välkända varumärken som förlorar sitt varumärkesskydd genom degeneration. Därför behandlar denna uppsats varumärkesrättens roll i degenerations­processen, med inriktning på hur det utökade skyddet för kända varumärken ter sig i förhållande till degeneration. Slutsatsen är att varumärkesrätten, trots senare års mer verklighetsförankrade inriktning på varumärkets funktioner, har försvinnande lite att göra med just degeneration. Istället har degenerationsproblematiken mer eller mindre själv­reglerats genom marknadens ökade medvetenhet om immateriella tillgångars värde, samt teknikutvecklingens inriktning på nya tjänster istället för varor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)