Några vanliga blodanalysers innebörd : ett kompendium för djursjukskötare

Detta är en M1-uppsats från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: Det här arbetet är ett kompendium som beskriver några vanliga blodanalysers innebörd hos häst, hund och katt. Det beskrivs vad ämnet som analyseras har för normal funktion i kroppen och under vilka omständigheter analysresultaten kan variera. Ibland beskrivs de sjukdomstillstånd som dessa värdeförändringar kan bero på. Detta kompendium förklarar också vilka blodanalyser som kan vara passande vid iakttagelse av specifika kliniska symptom hos ett djur. Tanken med detta arbete är att underlätta för djursjukskötarstudenter under utbildningen och för djursjukskötare när de påbörjar sin yrkeskarriär. Det ska dock inte betraktas som ett komplett kompendium i klinisk kemi avseende blodanalyser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)