Behind the Green Claims: A Critical Discourse Theory Approach - A study of the critical discourses derived from fashion brands green social media marketing

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Marketing and Consumption

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)