A case for risk management in the Swedish housing market Studying the demand for market value insurance products in the Swedish metropolitan residential real estate market

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Kristofer Heinl; Hanna Lönnqvist; [2019-11-27]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Finance

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)