Studenters kollektivtrafik : Studenters preferenser och önskemål på ett nytt biljett- och informationssystem inom kollektivtrafiken i Värmland

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)