Simundervisning genom grupparbete En pedagogisk innovation där elever leder grupparbete

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Examensarbete inom Magisterprogrammet Titel: Simundervisning genom grupparbeteFörfattare: Saga Kullenbäck BalafoutisTermin och år: VT18Kursansvarig institution: Department of Food and Nutrition, and Sport Science.Handledare: Dean Barker Ph. D. Examinator: Peter Korp Ph. D.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)