”HÅLLER DU MED? DELA GÄRNA!” En studie av riksdagspartiernas kommunikation på Facebook

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR, opinionsbildning och omvärldNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2016Uppdragsgivare: JMG, Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation,Göteborgs Universitet.Handledare: Gustav PerssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 53Antal ord: 19 970Nyckelord: Facebook, social media, political communication,mediatization, media logicSyfte: Syftet är att analysera hur relationen mellan medier, medborgare och politik tar sig i uttryck genom politisk kommunikation på socialamedier.Teori: Medialisering, medielogik, politisk logik, spridbarhetslogikMetod: Kvalitativ textanalys enligt ECA (Ethnographic ContentAnalysis).Material: Vårt urval består i de topp fem mest spridda inläggen på varje svenskt riksdagspartis Facebooksida, under perioden 2015-11-01 till 2016-11-01.Resultat: Studiens huvudresultat visar på en aspekt av politisk medialisering som påverkar rollfördelningen mellan medier, medborgare och politiker.Politiker kommunicerar direkt med medborgare på sociala medier och kringgår således till viss del mediers traditionella roll som agendasättare och gate-keepers. Mediers traditionella roll verkaristället ha tagits över av, och fördelats mellan, politiker och medborgare. Politiska aktörer förmedlar information på ett nyhetsmässigt sätt och medborgare anammar ett granskandeförhållningssätt på Facebook. Medborgare har en kvantitativ makt som gate-keepers i och med att de beslutar över i vilken utsträckning innehåll ska spridas vidare. De påverkar även kontexten i vilken innehållet sprids. Sociala medier ses snarare som en plattform än en medial aktör, men behåller viss makt över agendan och gate-keeping genom inofficiella algoritmer. Det finns tydliga bevis på att medielogiken har direkt inverkan på innehållet, men färre belägg föratt det skulle vara på bekostnad av den politiska logiken

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)