Trädgårdsstaden - en hotad kulturmiljö? En undersökning av tillbyggnader och dess påverkan i trädgårdsstadsområdena Smedslätten, Ålsten och Äppelviken

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Jennifer Magnusson; [2017-04-03]

Nyckelord: Garden cities; addition; cultural value; restoration;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2016:28

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)