Intresse för kostrådgivning via telefon till småbarnsföräldrar : En undersökning bland föräldrar med barn 0-5 år i Uppsala kommun

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Alexander Sonerud; Adam Bolay; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)