”Du ska inte vara en del av den här världen” : En tematisk analys om barns erfarenhet av att växa upp i en sekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Författare: Maria Sunnegårdh; [2013]

Nyckelord: sekt; växa upp i sekt; barn i sekt;

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att utifrån en tematisk analys studera barns egna erfarenheter av att växa upp i en sekt. Jag vill också ta reda på hur barnen hanterar de problem som kan tänkas uppstå. Den metod som används är datadrivet angreppssätt där jag utgår från tio berättelser skrivna eller berättade av före detta medlemmar i Jehovas vittnen respektive Hare Krishna. Utifrån texterna har teman arbetats fram. Temana kom att gälla skola, familj, fritid, välbefinnande och samhälle. Det generella resultatet är följande: Barnen som växte upp inom Jehovas vittnen upplevde utanförskap. De som växte upp inom Hare Krishna levde isolerat och beskriver bristande omsorg på flera områden. Rädsla är en återkommande beskrivning inom båda grupper. Barnen hanterade problem som uppstod genom att ibland ljuga och bryta mot regler men lydde oftast och gjorde som de blivit lärda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)