Mobil P2P kommunikation : - Programmeringserfarenheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Sammanfattning: Peer-to-peer i dagens applikationer har visat sig vara av stor användning. Detta beror på att peer-to-peer, både i teorin och i praktiken, har visat sig vara effektivare i att tillhandahålla data, detta utan att belasta en eller flera servrar med uppgiften. Snabba framsteg i mobil networking, tillsammans med användares begär för fler online tjänster och spel i mobila enheter, är anledningen till varför vi har blivit intresserade av att undersöka mobil P2P. De mål vi hade med projektarbetet var att ta reda på de för- och nackdelar som finns med mobil P2P, samt hur P2P kan implementeras och användas i en applikation. Som ett resultat av arbetet utvecklades en mobilapplikation, som använder en centraliserad P2P struktur för att utföra delar av nätverkskommunikationen. De problem som uppstod med routing och NAT löstes med hjälp av applicering av ICE-protokollet. Den utvecklade applikationen och dess P2P element utvärderades sedan i förhållande till den klassiska server-klient modellen. Systemet visade sig där fördelaktigt, när aspekter som responstid och serverbelastning betraktades. Andra aspekter så som anslutningstid, applikationskomplexitet och stabilitet under normala förhållanden var däremot ogynnsamma. Lösningsstrukturen av den produkt som utvecklades är tänkt att kunna användas av andra utvecklare, som riktlinje eller inspiration för andra produkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)