Vad är er plan för miljötillstånden? : En bedömning av möjliga effektiviseringar av den svenska miljötillståndsprocessen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Erik Andersson; [2021]

Nyckelord: Miljörätt; Tillståndsprocess;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)