Montanzeit och Currywurst : Pragmatiska överväganden i imitativ översättning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen; Lunds universitet/Tyska

Sammanfattning: Detta examensarbete bygger på en översättning från tyska av ett samhällsreportage. Reportaget heter Von Hütten, Halden und Skulpturen: Geschichten aus Duisburg och är skrivet av den tyska journalisten Sabine Riedel för Le Monde Diplomatiques temamagasin Edition. Uppsatsen består av en källtextanalys baserad på den modell som Lennart Hellspong och Per Ledin presenterar i sin bok Vägar genom texten: handbok i brukstextalays (1997), följt av en översättningskommentar som fokuserar på pragmatsika aspekter av imitativ översättning. Översättningsproblemen som tas upp berör kulturspecifika fenomen och värdeladdning i form av konnotationer och ironi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)