Detektion av alloantikroppar hos nyligt transfunderade DAT-positiva patienter : Utvärdering med en experimentell in vitro modell

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)