Smartbeat

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Författare: Robert Bäckström; Elin Johansson; Isak Ladeborn; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Har du lätt att hålla motivationen till att träna? Tidigare studier har visat att 42 procent avden europeiska befolkningen som vill träna har svårt att hålla igång. Detta projekt harfokuserats kring att ta fram ett verktyg som ökar motivationen samt gör det roligare ocheffektivare att träna. Projektgruppen har under utvecklingsprocessen fokuserat på enkelhet,funktionalitet och design med användaren i fokus.Resultatet av projektet är Smartbeat, ett verktyg som leder till att användaren kan förbättrasina resultat på kort sikt samt hålla motivationen över tid. Verktyget läser av användarenspuls direkt från armen. Bröstbandet som används i dagens lösningar har därmed eliminerats.Smartbeat berättar för användaren via hörlurar hur träningen ska justeras redan underträningspasset för förbättrat resultat. Användningen av Smartbeat leder till enmotivationshöjning genom att träningen effektiviseras, den blir social samt att uppföljningoch utvärdering blir enkel. Det har tagits fram en strategi på hur tillverkningen kan utföras. En affärsplan har tagits framdär bland annat marknadsstrategin presenteras. Ytterligare har en ekonomisk kalkylutarbetats. Smartbeat har presenterats för stora aktörer och i affärsplanstävlingen Venturecup med mycket god respons.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)