El componente cultural en los manuales de español/LE Cultura española e hispanoamericana

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Kultur i spanska läromedel steg 4 i Sverige samt didaktiska hjälpmedel En analys av representation av kultur med versaler i spanskamerikanska länder och Spanien samt didaktiska hjälpmedel för att applicera med kulturen i undervisningen. Författare: Pablo Ibarra I undervisningen i moderna språk studeras spanska med teman som handlar om kultur. Med den här anledningen genomförs en analys av kultur med versaler i fyra spanska läromedel för steg 4 för gymnasium i Sverige. Därför genomförs en undersökning med en kvantitativ metod där jag använder mig av läromedel i spanskan och räknar teman om kultur med versaler i dessa läroböcker samt jämför antal texter som handlar om Spanien och latinamerikanska länder. Syftet är att analysera teman som behandlar historia, konst, litteratur och musik och som är representerade i tre av de fyra analyserade böckerna. Slutsatsen är att latinamerikanska länder är störst representerade i de fyra läroböckerna i spanska för steg 4 vad gäller kapitel kopplat till kultur med versaler

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)