Editing within The Thriller Genre

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

Sammanfattning: Thriller är en favoritgenre för många och har funnits längre än de flesta tror. Ursprungligen som en litteraturgenre har den utvecklats till en av de mest eftertraktade genrerna inom film. Tidiga anmärkningsvärda verk som Alfred Hitchcocks filmer i mitten av 1900-talet har banat vägen för genren och utformat dess redigering och cinematografi till vad vi har idag. Trots sin ödmjuka början i mitten av 1900-talet lyckas teknikerna, även om dem är aningen repetitiva, fortfarande vara relevanta idag och har bara utvecklats med åren. I den här artikeln studerar vi grunderna inom thrillergenren, redigerings- och filmtekniker som används; kameraarbete, klippning, PoV och färgsättning. I denna studie är vårt huvudsakliga fokus att förstå varför dessa tekniker används. Utöver kommer vi också gå djupare in i thrillergenren i helhet och trots genrens repetitivitet, försöka förstå oss på varför den lyckas vara relevant idag och hur redigering och cinematografi spelar en stor roll för att förstärka känslorna i thrillers där dessa tendenser härrör från.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)