Vem ansvarar för faktiska fel i fast egendom? : Fastighetsrätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Juridik

Författare: Esma Ayranci; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)